Huisreglement

Tijdens het evenement hanteren wij duidelijke huisregels.

Bij betreden van het evenement ga je hiermee akkoord en ben je verplicht om je aan deze regels te houden.

 

 • Zorg er altijd voor dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt.
 • Het is verboden om te roken in de tent.
 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Het is verboden om wapens of gevaarlijke voorwerpen in bezit te hebben.
 • Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen.
 • Er wordt van je verwacht dat je instructies van de organisatie, de beveiliging te allen tijde opvolgt.
 • Indien je medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dien je het terrein te verlaten.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap worden geweigerd.

 • Op gronde van gedrag kan de organisatie je de toegang weigeren.

 • Ongewenst gedrag en discriminatie wordt niet getolereerd.

 • De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade.

 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.

 • Gekochte entreekaarten worden niet teruggenomen.

 • Gekochte comsumptiemunten worden niet retour genomen en zijn uitsluitend tijdens deze editie te gebruiken.

 • Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico.
 • Je stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heb je geen recht op restitutie van gelden. 

 • Ook PeeRock heeft de ‘Regel van NIX’. Geen 18 jaar? Geen alcohol, Geen uitzondering!